GIT

Szkolenie jest stworzone z myślą o przyszłych ekspertach GIT. Po pierwszym dniu już nikt nigdy nie powie, że jesteś początkujący. Po drugim dniu, wykonasz krok ku staniu się ekspertem GIT.

ZORGANIZUJ SZKOLENIE W FIRMIE

PLAN SZKOLENIE Z PODSTAW

 1. Wprowadzenie
  • Po co wykorzystywać repozytorium
  • Co to jest repozytorium
  • Jakie są rodzaje repozytoriów
  • Czym się one różnią od siebie oraz do jakiego typu należy GIT
 2. Koncepcje GIT
  • Z czego się składa
  • Jak działa wewnętrznie Git (pokrótce)
  • 3 stany
 3. Rozpoczęcie przygody z GIT
  • Podstawowa konfiguracja
  • Podstawowe komendy
  • Prosty przepływ pracy
 4. Praca z GIT
  • Resetowanie zmian
  • Przywracanie poprzednich wersji
  • Przeglądanie logu
  • Przestanie śledzenia plików lokalnie
 5. Praca z gałęziami
  • Tworzenie/usuwanie gałęzi
  • Stash zmian przy zmianach gałęzi
  • Mergowanie gałęzi
 6. Praca z zdalnym repozytorium
  • Generowanie SSH
  • Podłączenie się do repozytoriów typu Github czy bitbucket
  • Dodawania zdalnych repozytoriów
  • Pobieranie zmian
  • Wgrywanie zmian
 7. Narzędzia

PLAN SZKOLENIE DEEP DIVE

 1. GIT Internals
  • Index file
  • Objects
  • Folder structure
 2. Zaawansowana konfiguracja GIT
  • Środowiskowa
  • Per repository
  • Atrybuty
  • Aliasy
  • Hooks (opcjonalnie)
 3. Przeszukiwanie/Identyfikowanie zawartości
  • Blame
  • Bisect
  • Grep
  • Describe
 4. Zaawansowana praca grupowa
  • Konfiguracja zdalnych repozytoriów
  • Refspecs
  • Submodules
  • Archives
 5. Zaawansowane techniki mergowania
  • Rabase
  • Dry run – tak zwane testowe odpalenie komendy
  • Cherry picking
  • Revert
  • Octopus merge