Testowanie (TDD)

Czysta esencja warsztatów z testowania rozszerzona o testowanie baz danych i testy integracyjne. Kompleksowe rozwiązanie dla wymagających z pominięciem podstaw tworzenia oprogramowania.

ZORGANIZUJ SZKOLENIE W FIRMIE

PLAN SZKOLENIE

Dzień 1

  1. Wprowadzenie do testowania
  2. Wprowadzenie do testów jednostkowych (Unit Testing) w tym omówienie frameworków
  3. Wprowadzenie do Test Driven Development (TDD)
  4. Atrapy (Mocks/Stubs)
  5. TDD w praktyce

Dzień 2

  1. Narzędzia wspierające testowanie
  2. Praktyczne wykorzystanie testów
  3. Testowanie baz danych
  4. Testy integracyjne
  5. Continuous Integration & Delivery