Nie wiem jak wy, ale ja jestem maniakiem jeżeli chodzi o porządnie posegregowaną pocztę e-mail. Może to wina tego, iż od Outlook 97 prowadzę archiwum poczty w plikach PST, w którym można znaleźć większość poczty e-mail jaką dostałem.

Niestety, obszerne archiwum wymaga także dużej ilości „zasad” (ang. rules i tak dalej będę tego używał) segregowania poczty, co z czasem zaczyna być coraz trudniejsze – dużo adresów się zmienia, tworzy się duplikaty, coś się skasuje nie potrzebnie i nagle nasz Inbox zawiera 1000 maili, które powinny być posortowane lub usunięte zgodnie ustawionym rule. Jeżeli nagle stwierdzimy, że należy uruchomić nasze rules dla danego folderu w celu jego posortowania, to okazuje się iż musimy kliknąć 500 razy strzałką w dół i 500 razy spacją by zaznaczyć wszystkie rules by się uruchomiły w danym katalogu.

Ja dzisiaj nie wytrzymałem, dlatego też popełniłem VBA :)

Poniżej znajdziecie gotowy kod, który umożliwi wam uruchamiania rules dla wybranego przez was folderu w Outlook 2007 (to jest WAŻNE, dopiero od Outlook 2007 można uruchamiać rules z poziomu VBA!!). Oczywiście kod jako plik txt załączony do postu. Mam nadzieję, że się to komuś przyda :)

' <summary>
'  Metoda przechodzi po wszystkich ustawionych rulach i wywoluje je
'  dla zaznaczonego przez uzytkownika katalogu.
' </summary>
Public Sub RunAllRules()
 
  ' Plik PST
  Dim oStore As Outlook.Store
  ' Kolekcja Ruli (kolekcja przypisana jest do pliku PTS (sic!))
  Dim colRules As Outlook.Rules
  ' Pojedynczy rule
  Dim oRule As Outlook.Rule
  ' Wybrany folder przez uzytkownika
  Dim oFolder As Outlook.Folder
  ' Liczba wywolanych ruli
  Dim count As Integer
  Dim includeSubFld As Boolean
 
  ' Prosba o wybranie folderu przez uzytkownika
  oFolder = Application.Session.PickFolder
 
  ' Jezeli uzytkownik kliknie cancel to wychodzimy z funkcji
  If TypeName(oFolder) = "Nothing" Then
    Exit Sub
  End If
 
  ' Sprawdzamy czy jest jakis podfolder
  If oFolder.Folders.count > 0 Then
    ' Jezeli jest to pytamy sie czy ma byc brany pod uwage podczas
    ' egzekucji rule
    If vbOK = MsgBox("Include subfolder in rule execution?", vbOKCancel, "Macro: RunAllRules") Then
      includeSubFld = True
    Else
      includeSubFld = False
    End If
  End If
 
  ' Pobieramy plik PST przypisany do folderu
  oStore = oFolder.Store
  ' A z niego kolekcje ruli
  colRules = oStore.GetRules
 
  ' Dla kazdego rule
  For Each oRule In oStore.GetRules
    ' Wywolujemy rule:
    ' jezeli nie chcemy miec pokazanego progress to ShowProgress ustawiamy na False
    oRule.Execute(ShowProgress:=True, Folder:=oFolder, IncludeSubfolders:=includeSubFld)
 
    ' Zwiekszamy licznik przejsc
    count = count + 1
 
  Next
 
  ' Infomujemy uzytkownika o zakonczeniu dzialania :)
  MsgBox(CStr(count) & " rules has been executed against " & oFolder.Name & " in " & oStore.DisplayName, vbInformation, "Macro: RunAllRules")
 
  oRule = Nothing
  oRules = Nothing
  oStore = Nothing
  oFolder = Nothing
 
End Sub