Jeżeli korzystacie z biblioteki System.Configuration w celu utworzenia własnej konfiguracji do projektu (dziedziczenie po ConfigurationElement), warto pamiętać o tym, iż wasze atrybuty/elementy XML nie mogą posiadać przedrostków config oraz lock, które są zastrzeżone przez .NET Framework. Ja osobiście dowiedziałem się o tym w tym tygodniu po tym jak otrzymałem taki oto komunikat:

An error occurred creating the configuration section handler for sapIntegration: A configuration property cannot have the name ‘configurationType’ because it starts with the reserved prefix ‘config’ or ‘lock’. (D:\_Projects\XXProj\ExchangeService\bin\Debug\XXProj.vshost.exe.config line 77)

Na szczęście był on zrozumiały :)