Mamy następujący fragment kodu:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

namespace Challenge03
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Developers developers = new Developers
      {
        Team = 
        {
          new Person { Name = "Jacek" },
          new Person { Name = "Jola", Age = 19}
        }
      };

      foreach(var person in developers)
      {
        Console.WriteLine("({0}) - {1}", 
          person.Age ?? -1, 
          person.Name ?? "N/A");
      }
      Console.WriteLine("Press enter to exit");
      Console.ReadLine();
    }
  }

  public class Developers : IEnumerable<Person>
  {
    public IList<Person> Team { get; set; }

    public Developers()
    {
      Team = new List<Person>();
    }
    public IEnumerator<Person> GetEnumerator()
    {
      return Team.GetEnumerator();
    }

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
    {
      return GetEnumerator();
    }
  }

  public class Person
  {
    public string Name { get; set; }
    public int? Age { get; set; }
  }
}

Chciałbym móc pozbyć się z inicjalizacji odwołania do Team oraz do Person jednak chciałbym mieć możliwość dodania kolejnych osób – na przykład Tomka, Piotrka (lat 30) oraz osobę bez imienia ale w wieku 50 lat (anonim) i innych jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Oczekiwany rezultat dla danych przykładowych:

(-1) - Jacek
(19) - Jola
(-1) - Tomek
(30) - Piotrek
(50) - N/A
Press enter to exit

Co należy zmienić/dodać do klasy Developers by spełnić moje wymagania oraz uzyskać oczeekiwany wynik? Fajnie by było gdyby padło także dlaczego to jest możliwe.

Jeżeli nie padnie poprawna odpowiedź, rozwiązanie podam w przyszłym tygodniu.

5 KOMENTARZE

 1. Ja bym zamienił IEnumerable<Person> na Collection<Person>, wtedy klasa Developers sama w sobie będzie kolekcją i nie będzie trzeba tworzyć listy Team.

 2. namespace Test01
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Developers developers = new Developers()
  {
  { "Jacek" },
  { "Jola", 19},
  };

  developers.Add("Tomek");
  developers.Add("Piotrek", 30);
  developers.Add(50);

  foreach (var person in developers)
  {
  Console.WriteLine("({0}) – {1}",
  person.Age ?? -1,
  person.Name ?? "N/A");
  }
  Console.WriteLine("Press enter to exit");
  Console.ReadLine();
  }
  }

  public class Developers : IEnumerable<Person>
  {
  public IList<Person> Team { get; set; }

  public Developers()
  {
  Team = new List<Person>();
  }

  public void Add(string name, int age)
  {
  Team.Add(new Person()
  {
  Name = name,
  Age = age
  });
  }

  public void Add(string name)
  {
  Team.Add(new Person()
  {
  Name = name
  });
  }

  public void Add(int age)
  {
  Team.Add(new Person()
  {
  Age = age
  });
  }

  public IEnumerator<Person> GetEnumerator()
  {
  return Team.GetEnumerator();
  }

  IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
  {
  return GetEnumerator();
  }
  }

  public class Person
  {
  public string Name { get; set; }
  public int? Age { get; set; }
  }
  }

  Aby initializator zadzialal wymagany jest Add(). Wytarczy dodac 3 addy spelniajace wszystkie kompinacje wystepowania i braku wieku / imienia.

Comments are closed.