Kod z produkcji…

StepObject newObject = null;
if ((currentObjects
    .Where(
      o => o.GetType()
         .GetProperties()
         .Where(t => t.Name == "INT32")
         .First()
         .GetValue(o, null)
         .ToString() 
        ==
        currentObject.GetType()
          .GetProperties()
          .Where(t => t.Name == "INT32")
          .First()
          .GetValue(currentObject, null)
          .ToString()
    ).Count() > 0))
{
  newObject = currentObjects.Where(
          o => o.GetType()
             .GetProperties()
             .Where(t => t.Name == "INT32")
             .First()
             .GetValue(o, null)
             .ToString() 
            ==
            currentObject.GetType()
              .GetProperties()
              .Where(t => t.Name == "INT32")
              .First()
              .GetValue(currentObject, null)
              .ToString()
        ).First();

  if (newObject.State.Equals(WorkStates.Approved))
    newObject = (currentObject.GetType()
            .GetConstructor(new Type[0])
            .Invoke(new object[0]) as StepObject);
}
else
{
  // removed for clarity
}

4 KOMENTARZE

 1. mozna bylo duzo rzeczy zrobic, ale jak widac nie zostaly zrobione :) dlaczego? nie wiem :) mnie sie nie pytaj – nie ja to pisalem :)

Comments are closed.