Ile raz wam się zdarza czyścić projekt z bin/obj/logs itp. itd.? Mi osobiście dość często. Miałem już dość wykonywania monotonnych czynności otwarcia folderu solution i robienia dwóch search: po bin i obj.

Dzięki prostemu skryptowi w PowerShell już tego robić nie muszę, i mogę go odpalić z VS! :)

function CleanUp
{
  $include = @(
"bin",
"obj",
"*.suo",
"*.sln.cache"
"*resharper.user"
"debug"
"release"
"build"
"*.sln.cache"
"_ReSharper.*"
"*.user"
"*.Resharper"
  )

  Get-ChildItem . -recurse -include $include -force | Remove-Item -recurse
  Get-ChildItem .src*App_Data -recurse -include *.xml,*.log -force | Remove-Item -recurse
}

5 KOMENTARZE

 1. Wczoraj zrobiłem coś podobnego. Z racji na to, że nie miałem dużej styczności z PowerShell zrobiłem do tego aplikację konsolową, która pomogła mi oczyścić ponad 20 katalogów z solucjami z takich śmieci :)

  Potrzeba matką wynalazku, a lenistwo ojcem tworzenia narzędzi ;)

 2. Albo klikamy w VS na Solution prawym klawiszem myszki i wykonujemy "Clean Solution". Katalogi co prawda zostają, ale pliki wylatują :)

 3. Bardzo przydatny skrypcik :)
  @dario-g czasami "Clean Solution" nie czyści wszystkich plików w katalogu obj zwłaszcza wygenerowanych plików *.g.cs z plików XAML. A często po aktualizacji referencji w projekcie trzeba je ręcznie usuwać bo nie chcą się kompilować :|

Comments are closed.