CRM zawiera własny typ danych definiujący pieniądze – Money. Nie należy ona do najmilszych z korzystania, oczywiście dla chcącego nic trudnego, ale Money to po prostu decimal tylko, że opakowany w klasę.

Kod rozszerzeń konwertujących int, int?, decimal, decimal? do Money, i Money do decimal?:

using Microsoft.Xrm.Sdk;

namespace Gutek.Utils.Crm
{
  public static class MoneyExtensions
  {
    public static Money ToMoney(this decimal? @this)
    {
      if([email protected])
      {
        return null;
      }

      return @this.Value.ToMoney();
    }

    public static Money ToMoney(this int? @this)
    {
      if([email protected])
      {
        return null;
      }

      return @this.Value.ToMoney();
    }

    public static Money ToMoney(this decimal @this)
    {
      return new Money(@this);
    }

    public static Money ToMoney(this int @this)
    {
      return new Money(@this);
    }

    public static decimal? ToDecimal(this Money @this)
    {
      if(@this == null)
      {
        return null;
      }

      return @this.Value;
    }
  }
}

Kod testów:

using System;
using Gutek.Utils.Crm;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Xunit;

namespace Gutek.Utils.Tests.Crm
{
  public class money_extensions_tests
  {
    protected decimal? _nullDecimal = default(Nullable<decimal>);
    protected int? _nullInt = default(Nullable<int>);

    protected decimal? _notNullDecimal = 10;
    protected int? _notNullInt = 10;

    protected int _valueInt = 10;
    protected decimal _valueDecimal = 10;

    protected Money _nullMoney = null;
    protected Money _valueMoney = new Money(10);
  }

  public class to_money_tests : money_extensions_tests
  {
    [Fact]
    public void should_return_null_for_null_number_values()
    {
      Assert.Null(_nullDecimal.ToMoney());
      Assert.Null(_nullInt.ToMoney());
    }

    [Fact]
    public void should_return_money_type_for_not_null_nullable_number_values()
    {
      var dec = _notNullDecimal.ToMoney();
      var i = _notNullInt.ToMoney();

      Assert.NotNull(dec);
      Assert.NotNull(i);

      Assert.Equal(_notNullDecimal.Value, dec.Value);
      Assert.Equal(_notNullInt.Value, dec.Value);
    }

    [Fact]
    public void should_return_money_type_for_not_null_number_values()
    {
      var dec = _valueDecimal.ToMoney();
      var i = _valueInt.ToMoney();

      Assert.NotNull(dec);
      Assert.NotNull(i);

      Assert.Equal(_valueDecimal, dec.Value);
      Assert.Equal(_valueInt, dec.Value);
    }
  }

  public class to_decimal_tests : money_extensions_tests
  {
    [Fact]
    public void should_return_null_for_null_money()
    {
      Assert.Null(_nullMoney.ToDecimal());
    }

    [Fact]
    public void should_return_decimal_for_not_null_money()
    {
      var dec = _valueMoney.ToDecimal();

      Assert.NotNull(dec);

      Assert.Equal(_valueMoney.Value, dec.Value);
    }
  }
}