Ostatnio opisałem jak możemy odebrać trackback, teraz pora na jego wysyłanie :)

Oczywiście, stoimy przed tymi samymi problemami co w przypadku wysyłania pingback. Do tego, jeżeli mamy zaimplementowany pingback, warto ustalić pewną kolejność wykonywanych poleceń – najpierw trackback a potem pingback czy na odwrót? Powinniśmy także wysłać tylko jedną rzecz, po co zaśmiecać i spamować inne blogi/źródła.

Cały proces wysyłania trackback jest bardzo podobny do tego z pingback:

 1. Pobieramy wszystkie URLe z naszego tekstu i robimy na nich distinct
 2. Dla każdego urla
  1. Pobieramy stronę
  2. Sprawdzamy czy istnieje RDF (i opcjonalnie rel=trackback)
  3. Wywołujemy metodę HTTP POST/PUT

Pierwszy krok jest taki sam jak przy pingback, więc go pomijam tutaj.

Wysyłanie trackbacka

Ponownie, RestSharp for rescue:

private static readonly Regex UrlsRegex = new Regex(
  @"<a.*?href=[""'](?<url>.*?)[""'].*?>(?<name>.*?)</a>"
  , RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled
);

public void Send(Post post, Uri itemUri)
{
  var uris = get_uris(post.Content);
  foreach (var uri in uris)
  {
    var trackback = send_trackback(post, itemUri, uri);

    if (!trackback)
    {
      send_ping(itemUri, uri);
    }
  }
}

private bool send_trackback(Post post, Uri itemUri, Uri targetUri)
{
  if (itemUri == null
    || targetUri == null)
  {
    return false;
  }

  try
  {
    var request = new RestRequest(Method.GET);
    _restClient.BaseUrl = targetUri.AbsoluteUri;
    var response = _restClient.Execute(request);

    var trackbackUri = trackabck_uri(response.Content);

    if (trackbackUri == null)
    {
      return false;
    }

    request = new RestRequest(Method.POST);
    _restClient.BaseUrl = trackbackUri.AbsoluteUri;
    request.AddParameter("title", post.Title);
    request.AddParameter("url", itemUri.AbsoluteUri);
    request.AddParameter("excerpt", post.Description);
    // method query db for blog configuration etc.
    request.AddParameter("blog_name", get_blog_name());

    response = _restClient.Execute(request);

    // we can parse error etc, but this should be enough
    return response.StatusCode == HttpStatusCode.OK 
      && response.Content.Contains("<error>0</error>");

  }
  catch (Exception ex)
  {
    _log.ErrorException("Error occured during sending trackback from: {0} to {1}"
      .FormatWith(itemUri, targetUri), ex);
  }

  return false;
}

private Uri trackabck_uri(string content)
{
  var url = TrackbackLinkRegex.Match(content).Groups[1].ToString().Trim();
  Uri uri;

  return Uri.TryCreate(url, UriKind.Absolute, out uri) ? uri : null;
}

Podsumowanie

Nie było tak żle? :) to chyba kończy temat związany z linkbackami.

Uwagi? Sugestie? Czy uważacie, że w ogóle warto się w to bawić? Czy może to nie ma sensu i wystarczy tylko i wyłącznie implementacja pingback?