Zmianę można łatwo wprowadzić samemu wykonując kroki wypisane w rozdziale Upgrading an ASP.NET MVC 3 Project to ASP.NET MVC 4. Proces jest prosty i krótki – 5 minut i po sprawie. Tak naprawdę jest to szybsze niż stworzenie nowego projektu i przeniesienie elementów do niego. Fajnie, że się tak da. Warto jeszcze tylko zmienić VS Development Server na IIS Express by poprawnie działały wam moduły rejestrowane w trakcie startu aplikacji. Ale to szczegół i nie każdego to tyczy.

Jednak, jeżeli chcecie dodać do tego wszystkiego wbudowany w .NET 4.5 IdentityModel, logowanie się z wykorzystaniem jakiegoś STS, to prawie na pewno traficie na taki o to błąd:

A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (wresult="<t:RequestSecurityTo...").

Prawie od razu możecie sobie przypomnieć podobne problem z innymi aplikacjami wcześniej, trzeba dodać tylko validateRequest="false" i po sprawie… nie, nie tutaj :) Zapomnijcie w ogóle o tym, tym nie rozwiążecie tego problemu.

Przy migracji, warto dodać jeszcze jeden element do web.cofnig:

<system.web>
    <httpRuntime targetFramework="4.5" />
</system.web>    

I po sprawie, teraz aplikacja powinna wam już śmigać na MVC 4 z STS.