Ostatnio, w jednym z projektów, musiałem wykonywać pewne zapytanie http co X sekund. Normalnie pewnie wszystko bym opakował w plugin jQuery (albo wykorzystał istniejący) i wykonywał polecenie ajax co jakiś czas.

Niestety, albo i stety, projekt oparłem na Angular a API dostępowe zrobiłem na bazie promise. Ze względu na to, że polling miał być wykonywany tylko w kilku miejscach, nie było sensu wsadzać tego do API, jak i pisać za każdym razem ręcznie polling dla konkretnej metody/strony.

Dlatego też stworzyłem coś takiego:

var app = angular.module('poller-wrapper', []);

app.factory('poller', [
  '$timeout', '$q',
  function ($timeout, $q) {
    var tasks = [];

    function Task(opts) {
      this.opts = opts;
    }

    Task.prototype = {
      start: function () {
        var deferred = $q.defer(),
          self = this;

        (function tick() {

          var p = self.opts.action.call(null, self.opts.params),
            rejected = false;

          p.then(function (data) {
            deferred.notify(data.data);
          }, function () {
            rejected = true;
            deferred.reject('Error occured');
          });

          self.timeoutId = $timeout(tick, self.opts.intevral);

        })();

        this.promise = deferred.promise;

        return this;
      },
      stop: function () {
        $timeout.cancel(this.timeoutId);
        this.timeoutId = null;
      }
    };

    function create(opts) {
      var task = new Task(opts);
      tasks.push(task);

      return task;
    }

    function stopAll() {
      var i = 0; len = tasks.length;
      for (; i < len; i++) {
        tasks[i].stop();
      }
    }

    function clear() {
      stopAll();
      tasks = [];
    }

    return {
      create: create,
      stopAll: stopAll,
      clear: clear
    };
  }
]);

Wykorzystanie jest dość proste, zakładamy tylko, że metoda którą będziemy wykonywać cyklicznie zwraca zmodyfikowany promise przez usługę $http:

var app = angular.module('some-app', ['poller-wrapper']);

app.provider('api', function () {
  var baseUri = 'http://localhost';

  this.baseUri = function (uri) {
    baseUri = uri || baseUri;
  };

  function buildUri(uri) {
    return baseUri + uri;
  }

  this.$get = [
    '$http',
    function ($http) {
      return {
        action: function () {
          return $http.get(buildUri('/action'));
        }
      };
    }
  ];
});

app.controller('NameCtrl', [
  '$http', 'poller', 'api',
  function ($http, poller, api) {

    var poll = poller.create({
      intevral: 1000,
      action: api.action
    });

    poll.start();
    poll.promise.then(/*resolve*/ null,/*reject*/ null, /*notify*/ function () {
      $scope.data = data;
    });
    poll.promise.catch((/*reject*/ function () {
      alert('error');
    });

    $scope.stop = function () {
      poll.stop();
    };
  }
]);

Co o tym sądzicie? Ma to ręce i nogi? Może da się to lepiej napisać? U mnie to śmiga, może powinienem jeszcze gdzieś testy tego wrzucić, ale to chyba będzie już inny post ;)