Co tu dożo pisać :)

Jakub@GUTEK-NOTEBOOK /d/_Playground/aspvnext 
$ ls -l                                         
total 2                                         
-rw-r--r--  1 Jakub  Administ   197 Nov 19 01:51 HomeModule.cs          
-rw-r--r--  1 Jakub  Administ   246 Nov 19 01:51 Startup.cs            
-rw-r--r--  1 Jakub  Administ   317 Nov 19 01:51 project.json           

Zero plików projektu, zero plików solution. 3 pliki, 3 komendy by nimi rządzić! :)

kpm restore
kpm build
k kestler | web

Nancy, jeszcze się zaprzyjaźnimy :)