Ha! Bo nie napisałem :) NIE MUSIMY JUŻ PISAĆ JAKIE PLIKI MAJĄ BYĆ KOMPILOWANE! Domyślnie wszystkie pliki CS są kompilowane.

Jeżeli nie chcemy mieć jakiś plików kompilowanych to musimy je dodać w project.json do własności exclude, która może przyjmować tablicę elementów lub jeden pojedynczy element:

"exclude": [
    "playground/**/*.cs",
    "core/SuperDuperSigleton.cs"
]
// or
"exclude": "build"