Czasami podczas dostosowywania SharePoint do własnych potrzeb wynika potrzeba dodania metody JavaScript, która powinna uruchomić się w momencie załadowania strony.

Można to osiągnąć bardzo prosto, wystarczy, że wywołamy następujący kod:

_spBodyOnLoadFunctionNames.push('NazwaFunkcji');

a SharePoint zajmie się resztą ;)