W poprzednim postcie Kto jest moim managerem? użyliśmy kontrolki ProfilePropertyLoader by móc załadować profil użytkownika, i potem wyświetlić dane o jego managerze. Teraz zróbmy to na skróty :)

Zapominamy o CodeBehind i jedyną rzeczą jaką modyfikujemy to usuwamy Literal, i w jego miejsce wstawiamy:

<SPSWC:ProfileManages FrameType="None" id="ProfileManages" runat="server" />

I gotowe ;)

Tak naprawdę to możemy ustawić takie parametry (dla ProfilePropertyValue):

  • PropertyName – nazwa property, która ma zostać wyświetlona. Ogólnie MS nie zaleca wykorzystania tego, jednak jak chcecie pobrać tylko nazwisko to podajecie LastName itp. Wszystkie property są do pobrania z ustawień synchronizacji AD w SSP. Tutaj MS, może mówić co chce, ale szczerze mówiąc bez podania PropertyName to zadużo nie zdziałacie. Na przykład możecie podać takie wartości: Office, WorkPhone, Department, Title itp. Umożliwi wam to wyświetlenie konkretnej informacji na temat pracownika. Dodatkowo przy tym możecie skorzystać z kontrolkę ProfilePropertyCheckValue która sprawdza czy wasze PropertyName zawiera dane i jeżeli tak to za pomocą parametru Text podajecie co ma zostać wypisane. Czyli jakbyście chcieli zrobić sobie LastName, FirstName to ProfilePropertyValue z PropertyName="LastName" potem ProfilePropertyCheckValue z PropertyName="LastName,FirstName" i Text=", " i na końcu ProfilePropertyValue z PropertyName="FirstName".
  • PrefixBrIfNotEmptytrue ustawia dodanie spacji do na początku wyrazu kiedy wartość nie jest pusta.
  • ApplyFormatting – wartość logiczna określająca czy nałożyć formatowanie na wyświetlany element czy też nie.

To co najważniejsze w ProfileManages to FrameType. Jeżeli podacie None, to nie wyrysuje się wam ramka w okół org chart. Jeżeli nie podacie parametru FrameType to wam się wyrysuje :)

W razie pytań zapraszam do komentowania :)

1 KOMENTARZ

Comments are closed.