Ten błąd zajął mi trochę mojego czasu, a i przez to jedno z dem się nie udało na prezentacji :)

Ktoś wie gdzie tutaj znajduje się błąd/błędy? :)

function getIdAndCategories() {
  var context = SP.ClientContext.get_current();
  var list = context.get_web().get_lists().getByTitle('Calendar');

  var query = new SP.CamlQuery();
  var caml = '
<View>                   
 <Query>                  
  <Or>                  
   <Eq>                 
    <FieldRef Name="Id" />       
    <Value Type="Number">3</Value>   
   </Eq>                 
   <Or>                 
    <Eq>                
     <FieldRef Name="Id" />      
     <Value Type="Number">4</Value>  
    </Eq>                
    <Or>                
     <Eq>               
      <FieldRef Name="Id" />     
      <Value Type="Number">6</Value> 
     </Eq>               
     <Eq>               
      <FieldRef Name="Id" />     
      <Value Type="Number">7</Value> 
     </Eq>               
    </Or>                
   </Or>                 
  </Or>                  
 </Query>                 
</View>';

  query.set_viewXml(caml);
  calendarItems = list.getItems(query);

  context.load(calendarItems, 'Include(Id,Category)');
  context.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed));

}

function onQuerySucceeded(sender, args) {

  var listItemEnumerator = calendarItems.getEnumerator();
  var message = '';
  while (listItemEnumerator.moveNext()) {
    var item = listItemEnumerator.get_current();
    message += item.get_id() + ' ' + item.get_item('Category') + 'n';
  }

  alert(message);
}

function onQueryFailed(sender, args) {
  alert('Error: n' + args.get_message());
}

1 KOMENTARZ

Comments are closed.