Aktualizacja: rozwiązanie podane na końcu postu – brawa dla Roberta i Gekona :)

Aktualizacja: Kod się nie kompiluje i o to chodzi. Trzeba go doprowadzić do stanu w którym będzie się kompilował i będzie zwracał oczekiwany rezultat. Dodatkowo usunąłem using dla Linq.

Mamy następujący kod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace HelloWorldTest
{
  public class Items<T>
  {
    public T Item;

    public override string ToString()
    {
      return Item.ToString();
    }
  }

  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      var items = new Items<int> { Item = 1 };

      var query = from item in items
            where item.ToString() == "1"
            select new { items = item };

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Jak możemy uzyskać następujący wynik (oraz dlaczego):

Hello |
| World

Przy założeniach, że nie możemy modyfikować kodu klasy Items<> i Program.

Rozwiązanie

Zarówno Robert jak i Gekon dobrze odpowiedzieli :) Poniżej zamieszczam implementację wykonaną przez Roberta. By zadziałała należy dodać klasę do głównej przestrzeni nazw:

public static class Ext
{
  public static Items<int> Select(this Items<int> source, Func<Items<int>, object> selector)
  {
    return null;
  }
    
  public static Items<int> Where(this Items<int> source, Func<Items<int>, bool> predicate)
  {
    Console.WriteLine("Hello |");
    Console.WriteLine("| World");
    return null;
  }
}

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by int był generyczny (T). Teraz małe info dlaczego to zadziała.

Kompilator zamienia nasze wyrażenie na wywołanie metod:

Items<int> query = items.Where(item => (item.ToString() == "1")).Select(item => new { items = item });

Dlatego tak prosta operacja jak extension methods – czy też metody publiczne w klasie Items<T> – załatwią problem.

PS.: Jeżeli uważacie iż nazwa Challenge jest nie odpowiednia, to w komentarzach podajcie propozycje jak nazywać taką serię. Dzięki!

9 KOMENTARZE

 1. Wysłałem rozwiązanie do autora, nie umieszczam w komentarzu żeby nie psuć innym zabawy. łatwe szybkie i przyjemne sekretne słowo
  Extension Methods a drugie sekretne hasło to "własna implementacja linq"

 2. Łatwe. Rozpocząć komentarz w linii 6, zakończyć w linii 29. Napisać nową implementację klasy Program z metodą Main zawierającą odpowiednie wywołanie Console.WriteLine().

Comments are closed.