Podaj hasło:

public void OpenWeb(string bstrUrl, 
  out string pbstrServerRelativeUrl, 
  out string pbstrTitle, 
  out string pbstrDescription, 
  out string pbstrTitleResourceId, 
  out string pbstrDescriptionResourceId, 
  out Guid pguidID, 
  out string pbstrRequestAccessEmail, 
  out uint pwebVersion, 
  out Guid pguidScopeId,
  out uint pnAuthorID, 
  out uint pnLanguage, 
  out uint pnLocale, 
  out ushort pnTimeZone, 
  out bool bTime24, 
  out short pnCollation,
  out uint pnCollationLCID, 
  out short pnCalendarType,
  out short pnAdjustHijriDays, 
  out short pnAltCalendarType,
  out bool pbShowWeeks, 
  out short pnFirstWeekOfYear,
  out uint pnFirstDayOfWeek, 
  out short pnWorkDays,
  out short pnWorkDayStartHour, 
  out short pnWorkDayEndHour, 
  out short pnMeetingCount, 
  out int plFlags, 
  out bool bConnectedToPortal, 
  out string pbstrPortalUrl, 
  out string pbstrPortalName,
  out int plWebTemplateId, 
  out short pnProvisionConfig,
  out string pbstrDefaultTheme, 
  out string pbstrDefaultThemeCSSUrl, 
  out string pbstrThemedCssFolderUrl, 
  out string pbstrAlternateCSSUrl, 
  out string pbstrCustomizedCssFileList, 
  out string pbstrCustomJSUrl, 
  out string pbstrAlternateHeaderUrl, 
  out string pbstrMasterUrl, 
  out string pbstrCustomMasterUrl, 
  out string pbstrSiteLogoUrl, 
  out string pbstrSiteLogoDescription, 
  out object pvarUser, 
  out bool pvarIsAuditor, 
  out ulong ppermMask, 
  out bool bUserIsSiteAdmin, 
  out bool bHasUniquePerm, 
  out Guid pguidUserInfoListID, 
  out Guid pguidUniqueNavParent, 
  out int plSiteFlags, 
  out DateTime pdtLastContentChange,
  out DateTime pdtLastSecurityChange, 
  out string pbstrWelcomePage,
  out bool pbOverwriteMUICultures, 
  out bool pbMUIEnabled,
  out string pbstrAlternateMUICultures, 
  out int puiVersion, 
  out short pnClientTag)
{
  //...
}

Pewna metoda w pewnym bardzo znanym Microsoftowym produkcie…

1 KOMENTARZ

 1. Wow, SyntaxHighlighter ma problemy z wyswietleniem tego kodu. Po otworzeniu posta widzialem kod nie sformatowany, dopiero po jakichs 10s wyswietlil sie poprawnie. Wiekszosc parametrow jest tak jakby w hungarian notation, moze MS zaczol prace na SP juz w latach 80 i po prostu ta metoda nie zostala przepisana.

  :)

Comments are closed.