Co to jest pingback? Jest to rodzaj notyfikacji dotyczącej umieszczenia linku do danego źródła w tekście. Notyfikację tę my możemy zarówno wysłać jak i otrzymać.

Dziś napiszę jak my możemy odebrać taki pingback i co musi zostać spełnione, zaś następnym razem opisze sposób wysyłania takiej notyfikacji.

To co będziemy potrzebować (choć nie jest to konieczne) to biblioteka XML-RPC.NET – ułatwi nam ona znacząco implementację – gdyż komunikacja odbywa się poprzez XML-RPC, oczywiście dla hardcorów istnieje opcja napisania tego samemu, ale po co?

Implementacja

By móc otrzymać pingback musimy zaimplementować metodę pingback.ping – nie jest ona jakoś trudna do implementacji, ale wymaga pewnego sprawdzania po naszej stronie.

Metoda ta przyjmuje jedynie dwa parametry:

 • URL skąd pochodzi request
 • URL jakiego zasobu u nas on tyczy

W zależności od tego czy parametry są podane czy też nie, można zwracać różne błędy opisane w specyfikacji protokołu.

Kod nie jest skomplikowany, wymaga trochę sprawdzania itp. Pominąłem kilka kwestii jak i nie dałem pełnego kodu – na przykład ExistsOn powoduje pobranie strony z netu jeżeli jest ona mniejsza niż rozmiar X i sprawdza czy nasz link istnieje tam.

using System;

namespace SomeNamespace
{
  // http://www.hixie.ch/specs/pingback/pingback
  public interface IPingbackService
  {
    [XmlRpcMethod("pingback.ping")]
    string pingback(string sourceUri, string targetUri);
  }

  public class PingbackService : XmlRpcService, IPingbackService
  {
    public PingbackService()
    {
      // we can initializers here - db etc
    }

    string IPingbackService.pingback(string sourceUri, string targetUri)
    {
      if (sourceUri.IsNullOrEmpty())
      {
        throw new XmlRpcFaultException(16, "The source URI does not exist.");
      }

      if (targetUri.IsNullOrEmpty())
      {
        throw new XmlRpcFaultException(32, "The specified target URI does not exist.");
      }

      // check if url (target) exists on page that is linking to us (we do not want to have spam comments)
      // title is read from the loaded resources from sourceUri and used as comment title
      var title = string.Empty;
      if (targetUri.ExistsOn(sourceUri, out title) == false)
      {
        throw new XmlRpcFaultException(17, "The source URI does not contain a link to the target URI, and so cannot be used as a source.");
      }

      var slug = get_slug(targetUri);

      // open db connection
      using (var session = db.Open())
      {
        var post = new Post(); // execute query to get post

        if (post == null)
        {
          throw new XmlRpcFaultException(33, "The specified target URI cannot be used as a target. It either doesn't exist, or it is not a pingback-enabled resource.");
        }

        var comments = post.Comments;
        // check if comments are allowed
        if (comments.AreCommentsClosed()|| post.AllowComments == false)
        {
          throw new XmlRpcFaultException(33, "The specified target URI cannot be used as a target. It either doesn't exist, or it is not a pingback-enabled resource.");
        }

        // check if comment from sourceUri already exists - we do not want to have duplicates
        var exists = comments.UrlExists(sourceUri);
        if (exists)
        {
          throw new XmlRpcFaultException(48, "The pingback has already been registered.");
        }

        // create new comment and assign values to it
        var comment = new PostComment();
        // comment.Title = "Pingback from: {0}".FormatWith(title);
        
        // if needed check if this comment is a spam (Aksiment etc)
        
        // if everything is ok, add comment and save data
        post.Comments.Add(comment);
        // exeute save
      }

      // return some string
      return "Your ping request has been received successfully.!";
    }

    private string get_slug(string url)
    {
      var start = url.LastIndexOf("/") + 1;
      var slug = url.Substring(start).ToLowerInvariant();

      return slug;
    }
  }
}
 

Konfiguracja

Mają już kod, musimy go jakoś udostępnić, tutaj przydaje się ASP.NET Handler – ASHX/AXD. Wystarczy albo zdefiniować go w Web.Config:

<system.web>
 <httpHandlers>
  <add verb="*" path="pingback.axd" type="Namespace.PingbackService, AssemblyNam" validate="false"/>
 </httpHandlers>
</system.web>
<system.webServer>
 <handlers accessPolicy="Read, Write, Script, Execute">
  <add name="Pingback" verb="*" path="pingback.axd" type="Namespace.PingbackService, AssemblyName" resourceType="Unspecified" requireAccess="Script" preCondition="integratedMode"/>
 </handlers>
</system.webServer>

Lub po prostu dodajemy plik o nazwie PingbackService.ashx do projektu z treścią:

<%@ WebHandler="" Language="C#" Class="Namespace.PingbackService" %>

Autowykrywanie

Ostatnim krokiem jaki musimy zrobić to dodać kod do naszej strony WEB który poinformuje usługę wysyłającą, pingback o tym, że my go przyjmujemy.

Tutaj mamy kilka opcje, jedną z nich jest dodanie nagłówka do response zawierającego wartość X-Pingback z pełnym URL do serwisu/handler.

Można to osiągnąć w metodzie Application_BeginRequest w HttpApplication lub za pomocą Web.config:

protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
{
  var urlHelper = new UrlHelper(Context.Request.RequestContext);
  Context.Response.AddHeader("X-Pingback", urlHelper.AbsoluteContent("~/services/pingback.ashx"));
}

<system.webServer>
 <httpProtocol>
  <customHeaders>
   <add name="X-Pingback" value="http://FULL_URL/pingback.ashx" />
  </customHeaders>
 </httpProtocol>
</system.webServer>

Możemy także dodać element link do strony z rel="pingback" i href który odwołuje się do pełnego adresu URL serwisu/handler.

<link rel="pingback" href="http://FULL_URL/pingback.ashx" />

Podsumowanie

Dodanie tego nie jest trudne, jak już wiadomo o co chodzi i jak to ma działać. Mi osobiście najwięcej zajęło zrozumienie co to jest pingback i na
jakiej zasadzie on działa. Jak już to zrozumiałem to napisanie kodu było kwestią kilku minut.

Następnym razem napiszę jak wysyłać pingbacki z naszej strony, a tym czasem – jakieś uwagi? Sugestie? :)

2 KOMENTARZE

 1. dotnetomaniak wysyla trackbacki – tutaj musialem recznie poprawic bo w trackback mialem buga ;) to ze wysyla trackbacki mozna zobaczyc przy postcie z odbieraniem :)

Comments are closed.