Pracując w linii poleceń bardzo fajnie jest móc napisać polecenie i potem tab by nam podpowiedziało dostępne opcje. Wtedy nawet nie znając na wyrywki wszystkich opcji szybko możemy dotrzeć do tej która nas interesuje. Ja u siebie na macu chciałam móc korzystać z podpowiedzi do azure cli – az. Jednak zamiast jakiś fajnych i ładnych to miałem podpowiedzi aktualnych folderów ;)

Po krótkiej analizie, okazało się, że mój shell (zsh) nie ma skonfigurowanych odpowiednich zbiorów podpowiedzi które można łatwo definiować. Tylko skąd wziąć listę podpowiedzi? Na szczęści azure sam ją daje.

Jeżeli na macu instalowaliśmy azure cli za pomocą:

brew update && brew install azure-cli

To możemy się dużo dowiedzieć o paczce za pomocą polecenia brew info azure-cli :

➜  ~ brew info azure-cli
azure-cli: stable 2.0.28 (bottled), HEAD
Microsoft Azure CLI 2.0
https://docs.microsoft.com/cli/azure/overview
/usr/local/Cellar/azure-cli/2.0.28_2 (9,493 files, 53.4MB) *

Poured from bottle on 2018-03-03 at 22:01:56
From: https://github.com/Homebrew/homebrew-core/blob/master/Formula/azure-cli.rb

==> Dependencies
Required: openssl ✔, python ✔
==> Options
--HEAD
Install HEAD version
==> Caveats

Bash completion has been installed to:
/usr/local/etc/bash_completion.d

Jak widać, podali nam ścieżkę, gdzie znajdują się odpowiednie completion zainstalowane:

/usr/local/etc/bash_completion.d

Jak wylistujemy sobie ten katalog, to znajdziemy link do az:

➜  ~ ls /usr/local/etc/bash_completion.d
az       brew     carthage

Teraz wystarczy byśmy do naszego pliku konfiguracyjnego zsh dodali załadowanie ów completion:

open ~/.zshrc

I na samym końcu dodajemy:

autoload bashcompinit && bashcompinit
source /usr/local/etc/bash_completion.d/az

Teraz jak spróbujemy wykorzystać komendę az to w końcu będziemy mogli to zrobić z podpowiedziami:

1 KOMENTARZ

Comments are closed.