Czasami liczy się wydajność rozwiązania, jednak wciąż chcielibyśmy zachować prostotę pracy z CRM, stąd też rozszerzenie ToQueryExpression, które umożliwia konwersję zapytania LINQ to szybszego jej odpowiednika.

Kod rozszerzenia:

public static class QueryExpressionExtensions
{
  public static QueryExpression ToQueryExpression(this IQueryable @this)
  {
    var queryProvider = @this.Provider;
    var translateMethod = queryProvider.GetType().GetMethod("Translate");
    var query = (QueryExpression)translateMethod.Invoke(queryProvider, new object[] { @this.Expression });

    return query;
  }
}

Testów rozszerzenia nie ma, jako, że jest to wewnętrzna metoda MS wykorzystywana tak czy siak podczas wysyłania zapytania do CRM. Z tą różnicą, iż teraz mając QueryExpression, nie będziemy mieli całego procesu mapowania na silnie typowane obiekty, co daje nam sporo, naprawdę sporo czasu :)

Sposób wykorzystania:

var x = from a in context.CreateQuery<entity1>()
    join m in context.CreateQuery<entity2>() on a.entity2ref.Id equals m.entity2Id
    select new
    {
      a.Id,
      a.statuscode,
      a.CreatedOn
    };

var query = x.ToQueryExpression();
var retrieve = new RetrieveMultipleRequest { Query = query };
var retrieved = (RetrieveMultipleResponse)context.Service.Execute(retrieve);