Miałem dzisiaj dość pisania za każdym razem tego samego kodu, więc napisałem sobie coś takiego:

namespace Gutek.SharePoint.Common.Extensions
{
  public static class SPListEx
  {
    public static void Register<T>(this SPList list, params SPEventReceiverType[] receiverTypes)
      where T : SPItemEventReceiver
    {
      if (receiverTypes == null || receiverTypes.Length == 0)
      {
        return;
      }

      Type type = typeof(T);
      string assemblyFullName = type.Assembly.FullName;
      string typeFullName = type.FullName;

      foreach (var receiverType in receiverTypes)
      {
        list.EventReceivers.Add(receiverType, assemblyFullName, typeFullName);
      }

      list.Update();
    }

    public static void Unregister<T>(this SPList list, params SPEventReceiverType[] receiverTypes)
      where T : SPItemEventReceiver
    {
      if (receiverTypes == null || receiverTypes.Length == 0)
      {
        return;
      }

      var toBeDeleted = new List<Guid>();

      Type type = typeof(T);
      string assemblyFullName = type.Assembly.FullName;
      string typeFullName = type.FullName;

      foreach (SPEventReceiverDefinition eventReceiverDef in list.EventReceivers)
      {
        foreach (var receiverType in receiverTypes)
        {
          if (eventReceiverDef.Type == receiverType)
          {
            if (eventReceiverDef.Assembly == assemblyFullName && eventReceiverDef.Name == typeFullName)
              toBeDeleted.Add(eventReceiverDef.Id);
          }
        }
      }

      foreach (var id in toBeDeleted)
      {
        list.EventReceivers[id].Delete();
      }

      list.Update();
    }
  }
}

Kożystam z params ze względu na to iż lubie podawać rzeczy po przecinku a nie pisać new [] {1,2}.

Teraz robimy tak i kłopot z głowy :)

SPContext.Current.List.Register<MyItemEventReceiver>(SPEventReceiverType.ItemAdded,
                           SPEventReceiverType.ItemUpdated);

2 KOMENTARZE

Comments are closed.